Hoornplantsoen 64
2652 BM Berkel en Rodenrijs
T. 010-5225426
M. 06-40597816
E. info@resultaatgericht-coachen.nl

donderdag, 4 augustus 2011

 

Beste heer/mevrouw

Overleven met jouw levensscript

Veel van ons gedrag wordt bepaald door onze drivers. Je gedrag begint onder invloed van (schijnbaar) verstandige ouderlijke boodschappen. We hebben deze meegekregen van onze ouders en je wordt erdoor gestuurd via jouw eigen ouderlijke deel. Er zijn vijf drivers:
Wees Perfect
Doe je best
Wees sterk
Schiet Op
Doe de ander een plezier

Het is jouw persoonlijke overlevingsmechanisme om maar niet die andere boodschap te hoeven erkennen en voelen die je als klein kind hebt meegekregen en vastgelegd, jouw stoppers, jouw verboden. Je mag niet….
Er zijn er twaalf:
besta niet
voel niet
wees jezelf niet
doe niet(s) / slaag niet
wees geen kind
wees niet belangrijk
groei niet op
kom niet dichtbij
heb geen behoefte
hoor er niet bij
denk niet
wees niet gezond/normaal

Je hebt geleerd om met jouw drivers jouw stoppers te neutraliseren.
Maar het neutraliseren van jouw stoppers door jouw drivers gebeurt onder valse voorwaarden. De belofte die van zo’n driver boodschap uitgaat is: “Ik ben OK zolang ik aan mijn driver gehoorzaam”. Maar aangezien dat onmogelijk is (altijd perfect, of sterk zijn is onmogelijk, etc) kom je uiteindelijk toch in de stopperboodschap terecht, waarvan de teneur is: “Ik ben niet OK/Jij bent OK”. Die onaangename positie kan jij ontvluchten door in woede te ontsteken tegen alles en iedereen die jou dit aandoet. Je bent de “Verwijter” geworden. Dit correspondeert met de positie: “Ik ben OK/Jij bent niet OK”. Als ook deze positie niet tot iets dragelijks leidt kan je alsnog opgeven en in een toestand van hopeloosheid komen. Je zit dan alsde “Wanhopige” in de positie van de “Pay-Off” en dit correspondeert met “Ik ben niet OK/Jij bent niet OK”.

De essentie van dit miniscript is dat je start met je driver-gedrag en daardoor  ‘in script’ terecht komt, dwz in niet OK posities en bijbehorend gedrag en gevoelens (psychologische spelen, jouw favoriet rotgevoel). Daaruit volgt ook dat als jij spelen en jouw favoriete rotgevoelens wilt vermijden jij moet leren de verleiding van de driver boodschappen te weerstaan en dus moet leren het bijbehorende gedrag niet meer te vertonen.

De start van jouw script kan in een zeer korte tijd (seconden tot minuten) waargenomen worden. Door de woorden, intonaties, gebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen die je gebruikt en laat zien. Het zijn kort op elkaar volgende gedragingen die je steeds weer laat zien vlak voordat je in jouw scriptmatig gedrag en gevoel terechtkomt.

Wil je uit dit script, dan zul je je anders moeten gaan gedragen, anders moeten gaan denken en handelen.
Namelijk: Zet tegenover de voorwaardelijke OK-positie van de driver: “Ik ben OK zolang ik de driver boodschap gehoorzaam” de onvoorwaardelijke OK-positie van de allower:

van driver naar allower:
van Wees Perfect naar Zoals je bent ben je goed genoeg
van Doe De Ander Een Plezier naar Doe jezelf een plezier
van Wees Sterk naar Wees open en uit je behoefte
van Doe Je Best naar Doe het maar
van Schiet Op naar Doe het in je eigen tempo

Ik ben ook OK als ik niet aan de conditie van de driver boodschap voldoe”. De allower neutraliseert dus de driver. Strict genomen zou het succesvol inzetten van de allower al voldoende zijn om driver gedrag te vermijden en dus ook de stoppers en de rest.

Want zolang je doet wat je deed dan krijg je altijd wat je kreeg.
Wil je veranderen dan zul je dingen ANDERS moeten gaan doen!

Hoe kun je jouw script genezen? Het is géén eenmalige gebeurtenis. Genezing is een kwestie van steeds meer en vaker nieuwe keuzes leren maken. Met vallen en opstaan.

Dit proces van je overlevingsmechanisme, jouw persoonlijke levensscript doorbreken wordt mooi samengevat in het volgende gedicht:

I
Ik loop langs de straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik val erin Ik ben verloren....
ik ben hulpeloos
Het is niet mijn schuld
Het duurt een eeuwigheid om eruit te komen

II
Ik loop langs dezelfde straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik doe alsof ik die niet zie Ik val er weer in
Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plaats ben
Maar het is niet mijn schuld
Het duurt nog steeds lang om eruit te komen

III
Ik loop langs dezelfde straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik zie dat die er is
Maar ik val er toch in...het is een gewoonte
Mijn ogen zijn open
Ik weet waar ik ben
Het is mijn schuld
Ik klim er direct uit

IV
Ik loop langs dezelfde straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik loop er omheen

V
Ik loop langs een andere straat....

(gedicht door Portia Nelson)


Coaching en Training bij Moraal Resultaatgericht Coachen werkt aan de wijziging van jou levensscript daar waar je er last van hebt en het wilt doorbreken. Wil je werken aan jouw verandering met Transactionele Analyse laat je coachen of volg één van de persoonlijke ontwikkeling trainingen. Neem gerust contact op